ROAF - Aceros México

Perfil Tubular Comercial

perfil tubular comercial

Cuadrados
Tabla de Peso y Calibres 
Medida D o B Calibre  Kg. aprox. Ml Kg. por Pieza
1/2″ 20 0.400 2.4
1/2″ 18 0.500 3.0
3/4″ 20 0.500 3.0
3/4″ 18 0.700 4.2
1″ 20 0.700 4.2
1″ 18 1.000 6.0
1″ 16 1.200 7.2
1″ 14 1.500 9.0
1 1/4″ 20 0.900 5.4
1 1/4″ 18 1.200 7.2
1 1/4″ 16 1.500 9.0
1 1/4″ 14 1.900 11.4
1 1/2″ 20 1.100 6.6
1 1/2″ 18 1.500 9.0
1 1/2″ 16 1.800 10.8
1 1/2″ 14 2.300 13.8
1 1/2″ 12 3.100 18.6
1 3/4″ 16 2.600 15.6
1 3/4″ 14 3.700 22.2
2″ 18 1.900 11.4
2″ 16 2.300 14.4
2″ 14 3.000 18.0
2″ 12 4.100 24.6
2 1/2″ 16 3.000 18.0
2 1/2″ 14 3.700 22.2
2 1/2″ 12 5.200 31.2

 

Rectangulares
Tabla de Peso y Calibres
Medida B x D Calibre Kg. aprox. Ml Kg. por Pieza
1/2″ x 1″ 18 0.700 4.2
3/4″ x 1 1/4″ 20 0.700 4.2
3/4″ x 1 1/4″ 18 1.000 6.0
3/4″ x 1 3/4″ 20 0.900 5.4
3/4″ x 1 3/4″ 18 1.200 7.2
1″ x 2″ 10 1.100 6.6
1″ x 2″ 18 1.500 9.0
1″ x 2″ 16 1.800 10.8
1″ x 2″ 14 2.300 13.8
3/4″ x 2 1/4″ 20 1.100 6.6
3/4″ x 2 1/4″ 18 1.500 9.0
1 1/4″ x 2 1/2″ 20 1.400 8.4
1 1/4″ x 2 1/2″ 18 1.800 10.8
1 1/4″ x 2 1/2″ 14 3.000 18.0
1 1/4″ x 2 1/2″ 12 4.100 24.6
1 1/2″ x 3″ 20 1.600 9.6
1 1/2″ x 3″ 18 2.200 13.2
1 1/2″ x 3″ 16 2.700 16.2
1 1/2″ x 3″ 14 3.400 20.4
1 1/2″ x 4″ 20 2.000 12.0
1 1/2″ x 4″ 18 2.700 16.2
1 1/2″ x 4″ 16 3.300 19.8
1 1/2″ x 4″ 14 4.100 24.6

Calle: José Sánchez Trujillo, No. 125, Del. Azcapotzalco, México, DF, Tels: 2465-1357 , 4755-4110 Fax: 2465-1358, E-mail: aceroaf@yahoo.com.mx

seo resell